Moottorikelkan vuokrausehdot

The Middle of Nordic Ltd Oy:n vuokraus-, varaus- ja toimitusehdot.

Vuokran hinta sisältää moottorikelkan, ajovarusteet ja tarvittavat vakuutukset.

Laitteet tarkistetaan ja kuvataan tarvittaessa, jotta vuokraaja ja vuokralleantaja yhdessä toteavat kelkan virheettömyyden ja eheyden.  Vuokraaja on velvollinen seuraamaan mittariston varoitusvaloja ja kelkan toimintaa, ja ilmoittamaan niistä välittömästi vuokraajalle, jotta suuremmat viat saadaan ennaltaehkäistyä. Jos pystytään todentamaan vuokraajan piittaamattomuus, on vuokraaja velvollinen korvaamaan korjauksen 100% täysimääräisenä.

Ajovirheet ovat aina vuokraajan vastuulla. Omavastuu on maksimissaan 2000,00 €, mutta pienemmissä vaurioissa vuokraaja on velvollinen suorittamaan omavastuun toteutuneiden korjauskulujen mukaan.

Vuokraajalla on mahdollisuus pienentää omavastuuosuutta maksamalla lisämaksun vuokraustilanteessa. 40,00€:n lisämaksusta omavastuu on maksimissaan 950,00€.

Moottorikelkan vaurioituessa tai teknisen vian tullessa vuokrauksen aikana sovitaan molempia osapuolia miellyttävä ratkaisu. Vuokralleantaja ei välttämättä toimita korvaavaa laitetta, vaan keskeytys sovitaan rahallisena hyvityksenä tai myöhemmin uudella vuokrauksella. Jos vuokraaja on syyllinen keskeytykseen, raukeaa vuokralle antajan vastuu.

Jos pystytään todentamaan vuokraajan piittaamattomuus laitteita kohtaan, niin vuokraaja on velvollinen korvaamaan korjaukset täysimääräisenä ilman maksimiomavastuuta.

Moottorikelkoilla ei saa ajaa niille tarkoitettujen reittien / urien ulkopuolella. Jos kelkka uppoaa veteen reitin/uran ulkopuolella tai ajattaessa päihtyneenä tai osallistumalla kilpailuun, on vuokraaja vastuussa kelkan ja siihen liittyvien laitteiden korvauksista täysimääräisenä vuokralleantajalle vahingon sattuessa, mukaan lukien tekniset viat.

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan laitteen omistajalle havaitsemistaan vioista välittömästi. Ilmoittamattajättäminen tuo vuokraajalle lisäkulun viasta riippuen (100 – 300€). Vuokraaja on velvollinen palauttamaan laitteen vuokraajalle sovittuna aikana sovittuun paikkaan.

Ylittävältä ajalta peritään 100,00€ / jokainen alkava tunti.

Jos joudumme tulla auttamaan maastoon vuokraajan ajovirheen takia, niin veloitus on 80,00€/ tunti.

Kelkat luovutetaan aina tankki 98E bensiiniä ja 2-tahtisissa kelkoissa tuoreöljytankki tankattuna.

Kelkat palautetaan aina 98E bensiinillä ja 2-tahtiset kelkat myös öljysäiliöt tankattuna. Tankkauksen voi suorittaa Sallatunturin tuvilla ja tuorevoiteluöljyn voi ostaa meiltä.

Tankkaamattajättämisestä seuraa palvelumaksu 45,00€ + bensiinit ja öljyt.

Kelkkavuokraan kuuluu: ajohaalarit, kengät, kypärä, kypärähuppu ja hanskat.

Ajovarausteiden itseaiheutettu rikkoutuminen, häviäminen tai tuhoutuminen veloitetaan 100% niiden arvosta vuokraajalta.

Moottorikelkoissa on aina kaksi variaattorin remmiä. Jos todetaan itseaiheutettu remmin vioittuminen, niin se peritään vuokraajalta täysimääräisenä.

Maksut ja varaukset

Kelkkavuokrat maksetaan aina 100% etukäteen. Vuokraajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti ja 18-vuoden ikä. Tarkastamme aina vuokraajan luottotiedot. Tarpeen mukaan myös puhallutamme vuokraajan. Emme tee varauksia puhelimitse, vaan asiakkaat tulevat aina paikanpäälle.

Kelkkojen varaustilannetta voi tiedustella numeroista:

Kari +358 50 535 3623
Markku +358 40 328 0497

Kelkkojen ja laitteiden nouto ja palautukset

Kelkat ja niiden mukana vuokratut laitteet noudetaan ja palautetaan:

Katajapolku 3-5, 98900 Salla ( Sallatunturi )

Palautukset tulee aina saamaan osoitteeseen, jos mitään muuta paikkaa ei ole sovittu kirjallisesti. Jos joudumme hakemaan kelkkoja / laitteita jostain muualta kuin sovitusta paikasta, niin veloitus on 80,00€ / tunti/ henkilö.

Yleisiä ohjeita kelkkailijoille

Ajo moottorikelkalla voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia, joten noudata tilannenopeuksia ja liikennesääntöjä huolellisesti.

Metsähallituksen uraluvat eivät sisälly kelkkavuokraan, vaan jokaisen on itse lunastettava ajoon oikeuttavat luvat.

Nopeusrajoitukset kelkalla on 60km/h reitillä/urilla ja vesistöillä (jäällä) 80km/h. Paikoin nopeuksia on rajoitettu liikennemerkein. Autoteiden ylityksissä pitää noudattaa erityistä varovaisuutta.

Kelkalla ajo päihtyneenä on kielletty ja rangaistavaa!

Takaisin vuokraussivulle